KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS (ISO 9001 IR KT.)

  • Optimizuota valdymo struktūra
  • Nustatyta procesų seka ir sąveika
  • Susisteminta geroji valdymo praktika ir keliami reikalavimai
  • Į rezultatus orientuoti valdymo tikslai
  • Parengti aiškūs reglamentuojantys dokumentai

 

ISO 9001 yra Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO, www.iso.org) standartas, kuriame apibendrinta geroji kokybės vadybos praktika. Jame pateikti reikalavimai, KĄ organizacija turi daryti, siekdama įdiegti (ir sertifikuoti) kokybės vadybos sistemą, tačiau nenurodoma, KAIP tai padaryti. Dėl šios priežasties reikalingos specifinės kokybės vadybos žinios, kuriomis galime pasidalinti su Jumis.

ISO 9001 standartas yra bendrasis kokybės vadybos standartas, kuris efektyviausiai veikia taikomas kaip žinių visuma kartu su kitais kokybės vadybos šeimos standartais, tokiais kaip ISO 9004 „Organizacijos, siekiančios ilgalaikės sėkmės, vadyba. Kokybės vadybos požiūris“, ISO 10005 „Kokybės vadyba projektuose“, ISO 10006 „Rekomendacijos kokybės vadybos tikslų formulavimui“ ir kitais. Daugiau informacijos apie kokybės vadybos šeimos standartus ir jų parinkimą bei naudojimą rasite

Jeigu Jūsų organizacija veikia tokioje srityje, kurioje turėtų būti taikomi specifiniai kokybės vadybos metodai, galbūt vietoje bendrojo ISO 9001 standarto turėtumėte pagalvoti apie Jūsų įmonės specifikai labiau tinkamą specializuotą ISO 9001 pagrindu sukurtą standartą, adekvačiai atsakantį į specifinius kokybės vadybos iššūkius. Pavyzdžiui: švietimo organizacijos siūlome taikyti IWA 2, savivaldos organizacijoms – IWA 4, valymo paslaugas teikiančioms organizacijoms – CIMMS, naftos ir dujų sektoriuose veikiančioms organizacijoms ISO 29001, medicinos įrangą gaminančioms organizacijoms ISO 13485 ir kt. Jūs neturite žinoti visų standartų – mes Jums padėsime išsirinkti teisingai.

ISO 9001 yra suderintas su kitais vadybos sistemų standartais (ISO 14001, OHSAS 18001 ir kitais).

Kartais kokybės vadybos sistemos yra diegiamos tik siekiant atitikties standarto reikalavimams. Tokiu atveju įdiegtos kokybės vadybos sistemos dažnai būna arba visai neveikiančios, arba neadekvačios organizacijos poreikiams bei kylantiems kokybės vadybos iššūkiams. Mūsų nuomone, atitiktis standarto reikalavimams yra tik priemonė, o ne tikslas; kokybės vadybos sistemos diegimo tikslas – pagerinti organizacijos valdymą (taikant ISO 9001 reikalavimus). Labai svarbu teisingai ir efektyviai įgyvendinti kokybės vadybos principus, apie kuriuos daugiau informacijos rasite.

Lietuvos standartizacijos departamentas nuolat skelbia Lietuvoje sertifikuotų kokybės vadybos sistemų sąrašus, šią informaciją galite rasti. ISO organizacija kiekvienais metais skelbia ISO sertifikatų apžvalgas, paskutinę jų galite rasti.