Aplinkosaugos vadybos sistemos (ISO 14001, EMAS ir kt.)

  • Įvertintas organizacijos poveikis aplinkai
  • Susisteminta esama geroji aplinkosaugos valdymo praktika ir reikalavimai
  • Į ūkinės veiklos ir aplinkosaugos derinimą orientuoti aplinkosaugos tikslai
  • Parengti aiškūs reglamentuojantys dokumentai

 

ISO 14001 yra Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO, www.iso.org) standartas, kuriame apibendrinta geroji aplinkosaugos vadybos praktika. Jame pateikti reikalavimai, KĄ organizacija turi daryti, siekdama įdiegti (ir sertifikuoti) aplinkosaugos valdymo sistemą, tačiau nenurodoma, KAIP tai padaryti. Dėl šios priežasties reikalingos specifinės aplinkosaugos vadybos žinios, kuriomis galime pasidalinti su Jumis.

ISO 14001 standartas yra bendrasis aplinkosaugos vadybos standartas, kuris efektyviausiai veikia taikomas kaip žinių visuma kartu su kitais aplinkosaugos vadybos šeimos standartais, tokiais kaip ISO 14004 „Aplinkosaugos vadybos sistemos. Bendrosios rekomendacijos principams, sistemoms ir palaikantiems metodams“, ISO 14015 „Aplinkosaugos vadyba. Vietų ir organizacijų aplinkosaugos įvertinimas“, ISO 14031 „Aplinkosaugos vadyba. Aplinkosaugos efektyvumo įvertinimas“, ISO 14005 „Rekomendacijos pakopiniam aplinkosaugos veiksmingumo gerinimui“ ir kitais. Daugiau informacijos apie aplinkosaugos vadybos šeimos standartus ir jų parinkimą bei naudojimą rasite.

ISO 14001 yra suderintas su kitais vadybos sistemų standartais (ISO 9001, OHSAS 18001 ir kitais).

Lietuvos standartizacijos departamentas nuolat skelbia Lietuvoje sertifikuotų aplinkosaugos vadybos sistemų sąrašus, šią informaciją galite rasti. ISO organizacija kiekvienais metais skelbia ISO sertifikatų apžvalgas, paskutinę jų galite rasti.