• Kokybės vadybos sistemos (ISO 9001 ir kt.)
 • Aplinkosaugos vadybos sistemos (ISO 14001, EMAS ir kt.)
 • Kitos vadybos sistemos ir metodai
 • Vadybos sistemų priežiūra ir gerinimas
 • Kokybės vadybos, vadovybės atstovų, procesų šeimininkų, vidaus auditorių mokymai

Kokybės vadybos sistemos (iso 9001 ir kt.)

 • Optimizuota valdymo struktūra
 • Nustatyta procesų seka ir sąveika
 • Susisteminta geroji valdymo praktika ir keliami reikalavimai
 • Į rezultatus orientuoti valdymo tikslai
 • Parengti aiškūs reglamentuojantys dokumentai 

 

Skaityti daugiau

 

 

Aplinkosaugos vadybos sistemos (ISO 14001, EMAS ir kt.)

 • Įvertintas organizacijos poveikis aplinkai
 • Susisteminta esama geroji aplinkosaugos valdymo praktika ir reikalavimai
 • Į ūkinės veiklos ir aplinkosaugos derinimą orientuoti aplinkosaugos tikslai
 • Parengti aiškūs reglamentuojantys dokumentai

 

Skaityti daugiau

 

 

Kitos vadybos sistemos ir metodai:

 • Profesinės saugos ir sveikatos darbe (OHSAS 18001)
 • Informacijos apsaugos (ISO 27001 ir ISO 17799)
 • LEAN
 • BSC
 • CMMI
 • BVM (CAF)
 • Socialinio atsakingumo (SA 8000 ir ISO 26001)
 • Maisto saugos (BRC ir ISO 22000)
 • Energijos efektyvumo (ISO 5001)

 

Vadybos sistemų priežiūra ir gerinimas

 • Peržiūrėti, optimizuoti ir atnaujinti reglamentuojantys dokumentai
 • Vadybos sistema adekvati iššūkiams
 • Laiku ir efektyviai atlikti vidaus auditai, duomenų analizė, gerinimo veiksmai
 • Sėkmingas sistemos sertifikavimas / resertifikavimas
 • Savalaikis procesų rezultatyvumo ir efektyvumo stebėjimas bei reagavimas

 

Kokybės vadybos, vadovybės atstovų, procesų šeimininkų, vidaus auditorių mokymai

 • Pagal B.S.Bloom taksonomijos kognityvinės srities lygmenis įvertinta darbuotojų profesinė kompetencija
 • Į rezultatus orientuotos mokymų programos
 • Darbe pritaikoma teorija
 • Su realiomis profesinėmis situacijomis susijusios praktinės užduotys