• Sritys

  VERSLO VYSTYMAS

  INOVACIJOS

  APLINKOSAUGA

 • Pradinė ES paramos pritraukimo poreikių ir galimybių analizė
 • Paraiškos ir susiję dokumentai ES paramai gauti
 • Projekto biudžeto optimizavimas
 • Atstovavimas paraiškos svarstymo metu
 • Projekto valdymas ir administravimas gavus finansavimą

Verslo vystymas

 • Priemonė skirta informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sprendimų diegimui E-VERSLAS LT.
 • Priemonė skirta pažangių (inovatyvių) vadybos metodų diegimui PROCESAS LT. Finansuojamas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, o taip pat LEAN, BSC, CMMI ir kt. diegimas ir sertifikavimas ar išorės auditas.
 • Priemonė skirta verslui kaimo vietovėse VERSLO KŪRIMAS IR PLĖTRA KAIMO VIETOVĖSE. Finansuojama ne žemės ūkio produktų, išskyrus bioetanolį ir kitus biokurui, maistui ir pašarams priskiriamus produktus, nedidelės apimties gamyba bei su žemės ūkiu nesusijusių paslaugų teikimas, taip pat tradicinių amatų puoselėjimas.
 • Priemonės skirtos technologijų diegimui: didelio poveikio technologijų diegimui tradicinės pramonės įmonėse DTP PRAMONEI LT+. Finansuojamas mikro- ir nano- elektronikos, pažangiųjų medžiagų, pramoninių biotechnologijų, fotonikos, nanotechnologijų ir pažangiosios gamybos sistemų diegimas. 
 • Priemonės skirtos darbuotojų mokymams: finansuojama darbuotojų mokymai taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą (KOMPETENCIJŲ VAUČERIS), užsienio investuotojų darbuotojų mokymai bei kvalifikacijos kėlimas (ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT+)

 

Inovacijos

 • Priemonė skirta verslo modelių inovacijų iniciatyvoms įgyvendinti SME BUSINESS MODEL INNOVATION. Finansuojami peer-to-peer, from push to pull, crowdsourcing, long-tail, fragment&mach bei kiti modeliai. Priemonė yra iš dviejų etapų, kurių pirmasis skirtas pasiruošimui, antrasis – įgyvendinimui
 • Priemonė skirta individualių mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų įgyvendinimui (INTELEKTAS LT).
 • Priemonė skirta užsienio investicijų Lietuvoje skatinimui SMARTINVEST LT+. Finansuojamos užsienio įmonių investicijos į taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, organizacinių inovacijų diegimas.

 

APLINKOSAUGA

 • Priemonė skirta spręsti efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių išteklių tausojimo, žaliųjų technologijų ir kt. klausimus ECO KONSULTANTAS LT. Finansuojamos konsultacijos SVV įmonėms
 • Priemonės skirtos netechnologinių (ECO-INOVACIJOS LT) ir technologinių (ECO-INOVACIJOS LT+) inovacijų diegimui.