Visos naujienos
  • Visos naujienos
  • ES parama
  • Valdymo gerinimas
  • Tyrimai, studijos ir planai
2014 08 04
2015 metais įsigalios nauja ISO 14001 standarto redakcija (ISO 14001: 2015)

Pakeitimai apims geresnį rizikos valdymą, didesnį vadovų vaidmenį, aplinkosaugos efektyvumo gerinimą vietoje aplinkosaugos vadybos gerinimo. ISO 14001 standartas išliks darnus su ISO 9001 naująja versija. Daugiau skaitykite čia

2014 07 29
ISO kuria naują standartą darniam bendruomenių vystymuisi

Naujasis standartas ISO 37101 apims reikalavimus, rekomendacijas ir įgyvendinimo instrumentus darniam bendruomenių vystymuisi. Planuojama standartą išleisti 2016 metais. Daugiau skaitykite čia

2014 07 10
2015 metais įsigalios nauja ISO 9001 standarto redakcija (ISO 9001: 2015)

Šį kartą pakeitimų nederėtų vadinti kosmetiniais. Keičiama standarto struktūra, išskirtinis dėmesys teikiamas rizikos valdymui, siekiama užtikrinti geresnį suderinamumą su kitais vadybos standartais. Daugiau skaitykite čia

2014 07 09
Europos Komisijos ir Bio-industrijų bendrosios iniciatyvos kvietimas teikti paraiškas

2014 metų liepos 9 d. Europos Komisijos ir Bio-industrijų konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė „Bio-industrijų bendroji iniciatyva“ (Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU) paskelbė 1-ąjį kvietimą teikti paraiškas. Paraiškos bus priimamos iki 2014 m. spalio 15 d. „Horizontas 2020“ Bio-industrijų kvietimo platesnį temų sąrašą rasite čia

2014 06 17
Informacinis ISO leidinys apie ISO 9000 šeimos standartų parinkimą ir naudojimą

Leidinyje pateikiamos bazinės žinios apie ISO 9000 šeimos standartų parinkimą ir naudojimą, apžvelgiant rekomendacijas ir kai kuriuos standartus specifinėms veiklos rūšims. Daugiau skaitykite čia

2014 06 16
Kvietimas paraiškoms paramai gauti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia įmones ir mokslo institucijas teikti paraiškas gauti paramą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti. Be įprastos paramos išradimams ir dizainui apsaugoti tarptautiniu mastu, bus finansuojama patento paraiškų paieška Europos patentų tarnyboje. Paraiškas galima teikti iki 2014-10-15. Daugiau informacijos galite rasti čia