Visos naujienos
  • Visos naujienos
  • ES parama
  • Valdymo gerinimas
  • Tyrimai, studijos ir planai
2015 06 18
LVPA administruojamų priemonių kvietimų planas 2015-iems metams

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonių, kurias administruos Lietuvos verslo paramos agentūra, kvietimų planą 2015 metams.

Su šiuo planu galite susipažinti čia.

2015 04 01
2015-10-01 nustos galioti ISO 27001:2005 standarto (Informacijos saugumo valdymo sistemos) redakcija

2013-12-02 Lietuvoje buvo patvirtintas naujas LST ISO/IEC 27001:2013 standartas „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai (tapatus ISO/IEC 27001:2013)“, kuris keičia LST ISO/IEC 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) standartą. Senasis LST ISO/IEC 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) standartas galios iki 2015-10-01.

2015 04 01
Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos 2015 m. lėšų naudojimo kryptis

2015-03-27 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2015 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2015 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. D1-92. Skiriama subsidijos suma – iki 200 tūkst. EUR. Finansavimo intensyvumas – iki 80 proc. Paraiškos turi būti pateiktos iki 2015 m. gegužės 29 d. 12:00 val. Daugiau informacijos rasite čia.

2015 03 31
Kvietimas paraiškų teikimui - tradicinių amatų centrų plėtrai

2015-05-04 planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos Kaimo plėtros programos 2014-2020 metų programos priemonę „Tradicinių amatų centrų plėtra“. Numatyta teikti paramą tradicinių amatų centrų investicijoms į amatų technologinę įrangą, materialinės bazės gerinimą, informacijos sklaidą, priemones ir medžiagas, kurios reikalingos puoselėti ir išsaugoti tradicinius amatus. Paramos dydis – iki 200 tūkst. Eur. Finansavimo intensyvumas iki 90 proc. Paraiškos bus priimamos iki 2015-06-30.

2015 03 31
Kvietimas paraiškų teikimui - modernių technologijų diegimas regionuose (REGIO INVEST LT+)

LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas mažoms, labai mažoms ir vidutinėms įmonėms, ketinančioms gauti paramą moderniai įrangai, įrenginiams ir technologijoms įsigyti bei statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui atlikti. Jeigu projektas skirtas tik moderniai įrangai ir (ar) įrenginiams, ir (ar) technologijoms įsigyti ir diegti, maksimali parama 900 000,00 eurų; jeigu projektas skirtas tiek statybai ir rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, tiek moderniai įrangai ir (ar) įrenginiams arba technologijoms įsigyti,  – 2 100 000,00 eurų. Finansavimo intensyvumas: iki 35-45 proc. Paraiškų teikimo terminas iki 2015-05-21 16:00 val. Daugiau informacijos galite rasti čia

2014 09 02
Pradedame taikyti naują vadybos sistemų diegimo metodiką

Metodika skirta didesniam darbo su procesų šeimininkais efektyvumui užtikrinti ir iš dalies remiasi koučingo principais. Bandomųjų projektų apimtyje sulaukėme gerų rezultatų ir palankių klientų atsiliepimų. Kviečiame bendradarbiauti.