Visos naujienos
  • Visos naujienos
  • ES parama
  • Valdymo gerinimas
  • Tyrimai, studijos ir planai
2015 07 20
Konsultuojame organizacijas perėjimo prie naujosios redakcijos aplinkos apsaugos vadybos standarto (ISO 14001:2015) klausimais

2015 m. rugsėjo mėnesį įsigalios naujoji aplinkos apsaugos vadybos standarto redakcija. Konsultuojame organizacijas, vykdome mokymus siekiant greitai ir veiksmingai pereiti prie naujos ISO 14001:2015 standarto redakcijos.

Daugiau informacijos tel. 8-688-35432 arba el. paštu info@bkgroup.lt.

2015 07 20
Konsultuojame organizacijas perėjimo prie naujosios redakcijos kokybės vadybos standarto (ISO 9001:2015) klausimais

2015 m. rugsėjo mėnesį įsigalios naujoji kokybės vadybos standarto redakcija. Konsultuojame organizacijas, vykdome mokymus, siekiant greitai ir veiksmingai pereiti prie naujos ISO 9001:2015 standarto redakcijos.

Daugiau informacijos tel. 8-688-35432 arba el. paštu info@bkgroup.lt.

2015 07 20
Rengiame paraiškas siekiantiems gauti paramą inovatyvių vadybos metodų/ valdymo sistemų diegimui bei sertifikavimui/ akreditavimui pagal priemonę „PROCESAS LT“

Rengiame paraiškas siekiantiems gauti paramą inovatyvių vadybos metodų/ valdymo sistemų diegimui bei sertifikavimui/ akreditavimui pagal priemonę „PROCESAS LT“.

Planuojama skelbti paraiškų priėmimą 2015 m. III ketvirtį.

Finansuojamas inovatyvių vadybos metodų (pvz. subalansuotos rodiklių sistemos (BSC), Goldrattʼo apribojimų teorijos, „Toyota“ gamybos sistemos, JIT (Just-In-Time), TQM (Total Quality Management), LEAN, „Six Sigma“, TOC (theory of constraints) ir kt.) bei inovatyvių valdymo sistemų (pvz. ISO 9001 kokybės vadybos sistemos; OHSAS 18001 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos; ISO 22000, ISO/IEC 27001 grupių valdymo sistemos; RVASVT/ HACCP, BRC, IFS, JCI, SA 8000, TAPA FSR ir kt.) diegimo ir sertifikavimo/akreditavimo išlaidos.

Vienam projektui skiriama finansavimo lėšų suma yra nuo 4 tūkst. EUR iki 86 tūkst. Eur. Intensyvumas – 50 proc.

2015 07 20
Rengiame paraiškas siekiantiems gauti paramą investicijoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Rengiame paraiškas ūkininkams bei kitiems fiziniams asmenims/ labai mažoms/ mažoms įmonėms, siekiančioms gauti paramą investicijoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai.  Paraiškos bus priimamos nuo 2015-10-05 iki 2015-11-30.

Parama teikiama įvairioms ekonominės veiklos rūšims, paslaugoms, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Remiamų veiklų pavyzdžiai: kaimo turizmo paslaugos, baldų ir kitų gaminių iš medienos gamyba, paslaugos, susijusios su kraštovaizdžio tvarkymu, tradicinių gaminių, biokuro gamyba, paslaugos gyvulininkystei, autoserviso paslaugos, kt.

Galima paramos suma vienam paramos gavėjui iki 200 tūkst. Eur. Didžiausias galimas paramos intensyvumas 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

2015 07 17
Atnaujintas vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkursas

Visuomeniškumą, savanorystę ir sveikatingumą skatinantiems projektams šiemet bus paskirstyta 100 tūkst. eurų. Konkursas šiemet skelbiamas pirmą kartą po septynerių metų pertraukos. Finansavimo konkursu siekiama vaikams ir jaunimui sudaryti sąlygas socializuotis, išreikšti save ir įsitraukti į prasmingą veiklą. Numatoma remti mokyklų savivaldą, socializacijai palankią aplinką, sveikatingumą ir fizinį aktyvumą skatinančius projektus. Paraiškas konkursui kviečiamos teikti švietimo paslaugas galinčios teikti viešosios įstaigos, asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos, taip pat mokyklos, turinčios patirties įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo veiklas regioniniu ir nacionaliniu lygiu.

Paraiškas galima teikti iki 2015 m. liepos 30 d. 16:00 val. Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui. Daugiau informacijos skaitykite čia.

2015 07 08
Parama intelektinės nuosavybės projektams vykdyti

Išradėjai ir dizaino kūrėjai kviečiami pasinaudoti parama ir apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Parama bus teikiama įmonėms ir mokslo ir studijų institucijoms. Be įprastos paramos išradimams ir dizainui apsaugoti tarptautiniu mastu, bus finansuojama patento paraiškų paieška Europos patentų tarnyboje. Paraiškos dėl intelektinės nuosavybės apsaugos priimamos iki š.m. spalio 1 d. Paramos intensyvumas sieks iki 80 proc. Planuojama, kad bus skiriama apie 159 tūkst. eurų intelektinės nuosavybės apsaugos projektams vykdyti. Plačiau skaitykite čia.