Visos naujienos
  • Visos naujienos
  • ES parama
  • Valdymo gerinimas
  • Tyrimai, studijos ir planai
2015 12 02
Tik iki 2015-12-18 rengiame paraiškas pagal priemonę "Procesas LT" už neįtikėtinai žemą kainą. Kokybę garantuojame.
2015 10 20
Paskelbti nauji programos „HORIZONTAS 2020“ kvietimai rengti projektus: 51 kvietimas teikti paraiškas ir 16 mlrd. eurų ES paramos

2015 m. spalio 13 d. Europos Komisija patvirtino programos „Horizontas 2020“ naująsias 2016–2017 m. darbo programas. Pagal naujųjų darbo programų kvietimus teikti paraiškas planuojama investuoti beveik 16 mlrd. eurų į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Paskelbtas net 51 kvietimas teikti paraiškas įvairiose sritys –  nuo transporto, energetikos, kosmoso, nanotechnologijų, informacinių ir ryšių technologijų iki žemės ūkio ir daugelio kitų sričių.

Daugiau informacijos galite rasti MITA svetainėje bei Horizon 2020 nacionalinėje svetainėje.

2015 10 15
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas diegti inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas pagal priemonę "Procesas LT"

Rengiame paraiškas MVĮ, siekiančioms gauti finansavimą inovatyvių vadybos metodų diegimui pagal priemonę "Procesas LT".

Paraiškos  priimamos nuo 2015-10-14 iki 2016-01-14.

Parama teikiama inovatyvių vadybos metodų (BSC, Goldratt'o apribojimų teorijos, Toyota gamybos sistemos, Just-In-Time, Totatl Quality Management, LEAN, Six Sigma, TOC ir kt.) ir valdymo sistemų (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, RVASVT/ HACCP, BRC, IFS, JCI, SA 8000, TAPA FSR ir kt.) diegimui MVĮ, šių metodų bei valdymo sistemų sertifikavimui/ akreditavimui, standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimui, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams.

Galima paramos suma vienam paramos gavėjui  iki 70 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas - iki 50 proc.

Daugiau informacijos skaitykite čia.

2015 08 27
ISO paskelbė naują organizacijos portfelio valdymo standartą

Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) paskelbė naują organizacijos portfelio valdymo standartą – ISO 21504. ISO 21504 gali būti taikomas įvertinant ir optimizuojant išteklių panaudojimą siekiant tikslų. Šis standartas gali būti taikomas įvairaus tipo ir dydžio organizacijose.  ISO 21504 standartas kartu su ISO 21500 projektų valdymo ir ISO 21503 programų valdymo standartais sudaro projektų, programų, portfelio valdymo standartų šeimą. Daugiau informacijos skaitykite čia.

2015 08 04
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas energijos vartojimo audito atlikimui pagal priemonę "AUDITAS PRAMONEI LT"

Rengiame paraiškas pramonės įmonėms, siekiančioms gauti finansavimą energijos vartojimo audito atlikimui pagal priemonę "Auditas pramonei LT".

Paraiškos priimamos nuo 2015-08-03 iki 2015-11-03.

Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo audito atlikimui labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje, didžiausia galima suma projektui finansuoti yra 20 tūkst. eurų, bet ne daugiau 70 proc. projekto lėšų. Vidutinėje įmonėje – didžiausia galima suma projektui finansuoti – 30 tūkst. eurų, bet nedaugiau 60 proc. projekto lėšų, didelėje įmonėje – 30 tūkst. eurų, bet ne daugiau 50 proc. projekto lėšų. Kitą dalį pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo savo lėšomis.

 Daugiau informacijos skaitykite čia.

2015 07 30
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas elektroninio verslo sprendimų finansavimui pagal priemonę E-verslas LT

Rengiame paraiškas MVĮ, siekiančioms gauti finansavimą elektroninio verslo sprendimams pagal priemonę "E-verslas LT".

Paraiškos  priimamos nuo 2015-07-29 iki 2015-10-29.

Parama teikiama elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus (pvz., klientų aptarnavimo, tiekimo grandinės valdymo, įmonės išteklių valdymo ir pan.), įdiegimui.

Galima paramos suma vienam paramos gavėjui  iki 35 tūkst. Eur.

Daugiau informacijos skaitykite čia.